;
   
 
  Akroşist Şiir[2]
Şiirlerin Baş harflerine Dikkatlice Bakın kendinize uygun olanı alınız...[MysiTeS]

S ENİ GÖRMEK SENİ SEVMEK AŞKI SENDE KEŞFETMEK...
E L ELE DÜNYAYI GEZMEK..!!!
N E OLURDU SENİ BİR KERE DAHA ÖPMEK...
İ PEK SACLARINI BİR KERE DAHA OKŞAYABİLMEK..!!!

S ENİ GÖRMEK SENİ SEVMEK AŞKI SENDE KEŞFETMEK...
E L ELE DÜNYAYI GEZMEK..!!!
V ARLIĞINI YANIMDA HİSSETMEK...
M AHUR GÖZLERİNLE HAYATA GÜLMEK..!!!
E LLERİNİ TUTUP MUTLU YUVAMIZA GÖTÜRMEK...
K IP KIRMIZI DUDAKLARINDAN ÖPMEK..!!!

S UÇMU SÖYLESENE SEVMEK..!!!
U ĞRUNDA ÖLMEYİ GÖZE ALMAK, SUÇMU SEVMEK...
Ç AMLARIN ALTINA SENİNLE UZANABİLMEK..!!!
M ASMAVİ DENİZLERE SENİNLE GİREBİLMEK...
U ĞRUNDA AĞLAMAK, SUÇMU SEVMEK..!!!
 

IIIIIIIIIIIIIIIII-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

İ liklerime kadar nakış nakış işledin kendini
L eyla gibi mejluna döndürdün beni
A y yüzlüm gül dudaklım sevda çiçeğim
Y aşama sevincim mevladan tek isteyeceğim
D ertlerimin dermanı gönül çiçeğim
A şkınla yeniden yaşatıp güldürdün beni ..

İ şte yine sendeyim, kalbimin gerçekten attığı yerde
L ambaların altında seninle beraber el ele göz göze
K ötü olan herşeyi unutalım bu güzel aşk aleminde
E llerim ellerine kenetlensin ayrılmayalım hiçbir zaman
R üya gibi gelir hayat,aşkımızı birbirimize haykırdığımız an.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J elibon tadı kalmış dudaklarımızda
A dını duyduğumuz sadece
L astik gibi enine boyuna çekerdik
E llerimiz birleşik , sevgiye kürek çekerdik...

KKKKKKKKKKKKKKKKK

K estirip atamam kalbimden sana olan aşkımı
Ü mitle beklerim aşkıma karşılık vereceğin zamanı
B ir kabirden farksız olur sen olmazsan ömrüm
R ahat etmez, ateşler içinde yanar şu deli gönlüm
A kmaz sensin hayat, yakalar beni ölüm.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

L oş ışıklı odamda yalnızım, üşüyorum
E vlerde ışıklar yanıyor mutlu gibi insanlar
V irane gönlümün derdini kendime haykırıyorum
E bedi yalnızlığımı bitireceğin günü bekliyorum
N e kadar boş sen yokken geçen dakikalar
T eselli vermiyor gönlüme, dinlediğim şarkılar


MMMMMMMM-NNNNNNNNNNN

M analı manasız bakarken gözlerin
E trafımı sardı hüznün bulutları
R esimlerde aradığım , çizdiğim resmine
V uslatınla başlayan günde küstüm
E limde değil varlığın ; bir kar tanesi

M um ışığı gözlerine değince
U zun bir yolculuğa çıkar yürekciğim
R iya girmeden samimi hislerle
A z bir yol alsam kaybolurum hemen sıcaklığınla
T üm varlığımı emanet ederim işte o tatlı bakışına

M or menekşeler topluyorum , ellerinin değdiği her yer menekşe kokuyor
E ski bir şarkı dinliyorum , geçmişteki şarkılar seni söylüyor
H ayatımsın diyorum , hayatım senle hayat buluyor
M ümkün değil desem de , senle herşey mümkün oluyor
E trafımı sarsada hüzün , varlığın hüznümü alıp gidiyor
T ükenmez bir aşk beni bekliyor

M utluluk diyarına çift kişilik bir bilet
E llerimde duruyor gel aşkımı kabul et
L alezarlar içinden çiçekler dereceğim
T ertemiz umutları yoluna sereceğim
E vet dediğin anda sevgimi koy kalbine
M asmavi geleceğe yürüyelim elele..

M utlu olup her daim mutsuzluk uzak dursun
U mudun çiçekleri açsın mutsuzluk solsun
S enin güzel yüreğin hakediyor bunları
T aptaze bir baharda yeşertip umutları
A lıp bir buket yapıp al sana veriyorum
F ırsatın varken hazır değerlendir diyorum
A t kafanda ne varsa kötü,çirkin her durum

M asmavi rüyaları yaşatıyorsun bana
E n kötü anlarımı kötü anılarımı
H er geçen gün güzele çevir ve daha var mı
T ut elimden bırakma çepeçevremi kuşat
A l en dip kuyulardan hep zirvelere çıkart
P uslu isli gözlerim bir merhem uzat bana

M elez bir yaz akşamı
E rken dönen yakamozda,
L al gibi sükun ben huzurunda,
E s verdiğim kalp atışıma
K al dediğin an hayat verdim

N eden gözlerin yaşlı sevdiğim
İ stermiydim seni üzmek sevdiğim
M aşukun ben , sense aşkımken
E zici bir acıyı neden döker gözlerin
T aştan değil kalbim bunu bil sevdiğim

N eleri koymuştuk yüreğimize , soldular birer birer
E llerimizle büyüttüğümüz umutlarımızdan
S evgiye dair ne kaldı
L afını bile etmediğimiz ayrılığın
i çine düşer olduk
H er düşüşümüz de incindik , acıdık için için
A şkına şiirler yazdığım sevgilim
N azenin çiçeğim , gülüm , bebeğim

N eslicim sen naptın canımın içi
A man nolur şiir yazma bir daha
Z ulüm etme biz şiir aşıklarına
L ütfen vazgeç bu sevdadan biraz insafın varsa
I rak'ta ne işimiz var ayrıca??

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

 Ö ZLEMİNİ ÇEKTİĞİM KİŞİ SENSİN BEBEĞİM SEN...
 Z ATEN İLK GÖRÜŞDE VURULDUM SANA BEN..!!!
 L ÜTFEDİP SENİ SEVEN HALİMİ BİR GÖRSEN...
 E LLERİMİ UZATTIM SANA GERİ ÇEVİRME LÜTFEN..!!!
 M UTLULUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM SENİNLE BEN...

 Ö ylesine bağlıyımki sana, hasretinle tutsak ettin hayellerimi
 Z amana inat, çaresizliğe inat hala seviyorum seni
 L ekeleme senin için adanmış bu satırları…
 E zip geçme, hor görme, ayıplama sevgimi,
 M alüp oldum yalnızlığa, çaresizliğe, sensizliğe

Ö zlemlerim var benim aşka dair
Z ehir zemberek sözlerimde var yanında
L anet okumak yetmiyor bazen hayata
E y sevgili ne çabuk siliniyor en güzel anılar akıldan
M arifet ölümsüz kılmak güzellikleri dipsiz 
    kuyularda.....

Ö zgür bir kuş gibi kanat çırptım sevdaya
Z ulamda sakladığım aşkımı haykırdım , sonsuzluğa uzandı ellerim
G erçekle sahteyi ayrıştırdım yaşamımdan , seni kendime sordum
E zdim yanlışları kökünden , içinden doğruyu buldum

Ö zlüyorum yanından bir anlık uzaklaşsam
Z annederim yanarım yeniden kavuşmazsam
G örsen yalnızlığımı hak vereceksin inan
E riyip bitiyorum ayrı kaldığım zaman..


PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

P ak , duru yüzün
I lık mevsimlerden kalmış gibi
N eden soğuk bakar gözlerin bilmem
A cıyı içine ben mi kattım ?
R engarenk çiçeklerle süslemiştin saçlarını

P oyraz gibi esti aşkın kalbimde
E llerini tutmak hissi daima yüreğimde
L ezzeti yok sensiz yapılan şeylerin
İ lk ve son sevdasısın sen kalbimin
N eler vermem ki ben senin bir gülümseyişin için.


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

R enklerin en güzeli gözlerindedir senin
A labilmek ne mümkün baktıkça doyamam ki
B aktıkça kaybolurum yolumu bulamam ki
İ çinde hapsolurum kurtulmak istemem ki
A l beni sar kalbinle tüm acılarım dinsin..

SSSSSSSSSS-ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞS usuz cöllerde sensiz gibiyim,
U zun bir yol var önümde gidebilirmiyim,
Z amana ihtyacaim var benim Melegim,
A rtik düsünüp bir karar vermeliyim,
N asil sensiz olmuyorsa yasiyorum dememeliyim. 

Ş u Hayatta Var Mı Ki Senden Güzeli ? ,
E y AşkLarın En GüzeLi !
Y okki Yedeğin Canım Sevgili
M utluluk Aşkımızın Hediyesi ,
A rasanda Bulunamaz , Sevgimiz Gibisi

S ıcacık bir düşe ne dersin benimle dedi kadın
E llerini uzattı, bak üşümüş mü dedi adam
R essamın elleri üşümez ki ama dedi kadın
K alan sadece siyahsa ona, üşür dedi adam
A dama tüm renklerini uzatıp al dedi kadın
N e yapmamı istersin bunlarla sana dedi adam

S ana hasret kaldım
E şi yok yalnızlığın , yalnızlığımın
V arlığınla gülen yüzümdün
D olaştığın damarlarda
A şk kokardı her an

S erin bir rüzgar esintisi gibi
A şkına tutulup kalışım
L eylasıyım mecnun olmuşluğunun
İ mkansızı değil ama
H akkım ne kadarıysa...

S en bir dokunuşta kaybettin sevgiyi , sevgimi
U mmadığım bir karanlığa dokundun ve kendinde kayboldun
D ünya yuvarlak , dön belki bulursun
E llerin yine de dur kalbime dokunsun...

S evgi bazen umut olur insana
A lır çok uzaklara gidersin kendini
V arlığıyla muhteşem bir şov başlar o zaman
A vunmak istemezsin zamanla
Ş iirlerde yaşamaya başlar , derin bir aşk derin bir yasak

S erin esen rüzgar yaprakları okşuyordu hafiften
İ lkbahar sabahında bakınıyordum avluya öylece
B alkonuma uzanan ağacın yeni tomurcuklanacak uçları içimde mutluluk büyütüyordu
E llerimi uzattım göğe dokundu ellerim
L ayık olmadığım kadar mavilik dolduruldu gönlüme

S eni gördüğümde güneş batıyordu ,
E limde senden kalan tek hatıra gülüşün.
V arlığını bilmenin mutluluğu ile avunurken ,
A rkama bile bakmadan ,
L imandan kalkan son gemiyle , yol aldım uzaklara.

S abahı olmayan gecelerin ardından
E ksik kalmış bir yanımızı arıyorduk
N akaratı sevgi sözcükleri
E ksik kalan ruhumuza katıyorduk
M utluluğu kalbimizde erişilmez bir yer sanmıştık

S evmenin En Tatlısını seninle iken tattım
E limin içinde bir gül gibi hissettim seni
L aleler eşlik etti aşkımıza
D aima seni hissettim ve kokladım sayelerinde
A şkımıza bir haz kattın baharımın Çiçeği SELDAM...

S evda yağmurlarında beraber ıslanalım
E llerimi bırakma hep el ele kalalım
V ar mısın söyle aşkım böyle birlikteliğe
İ kimizde mutluca sonsuz beraberliğe
L azım olan bir evet seninle evliliğe
A h sevgilim bir bilsen neler yaşayacağız
Y anyana bir yastıkta yatıp yaşlanacağız..

S en bir gülsen sevgilim ellerimle dereyim
A şkımın ölçüsünü eğer görmek istersen
B ir baksan yüreğime yüreğimi dinlesen
İ ste ne istiyorsan vereceğim bir bilsen
R itmini yitirecek sen ben gibi sevmesen
E ğer haydi diyorsan canımı da vereyim

S enin bir gülümseyişin yetiyor bana
İ lk kez göz göze geldiğimiz yer dün gibi aklımda
N e aşkım biter sana karşı ne de yüreğimin çarpıntısı
E msalsiz güzelliğin bitirir beni kalır içimde bir sancı
M elekler bize aşkımızı fısıldasın batan güne karşı

S aatler gelip geçiyor
E riyor bu aciz beden hasretinle
Ç epeçevre sardı beni hüzünlü ateşin
İ çin için yakıyor bedenimi
L alelerin o parlak regi, alevleriyle

S arı bahcelerden gecti hüzünlerim
E n derin en kalıcı izleriyle
M eger hep mi dağınıkmış kelimelerim
İ s tutmuş tümcelerimde
H ani bir yer wardı buradan uzaktı
Alacaktı bizi yanına dağıtcak tüm bulutları sarı bahcelerin ötesine...

Ş ükürler olsun Rabbimize
A yırmasın bizi ömrümüzce
H asıl olsun hep sevgi gönlümüzde
İ tirafım olsun şu iki kelime
N imetsin sen şu garip fakire..

Ş evkimi artırırdı sana baktıkça gözlerin
E limden düşmeyen kitap gibiydi sözlerin
Y üreğime dokunurdun öyle içten
D ünyalar dolusu sevgilerle ısıtarak
A şıp giderdik yaşamdan arkamıza rüzgarı alarak
 

T T T T T T  T T T T T T T T T T

T iryakisi olmuşum gözlerinin
U nutamadığım bir tek sen kalmış hayatımda
B ir başıma yalnızlık diyarında geçiyor günlerim
A klıma düşen bir damla hüzün , ötesi yok.

T aşımak ağır bir yükü
İ çine düştüğüm hayatın çıkmazında
J elatini açılmış bir çikolata eriyor damağımda
E ninde sonunda erittiğim acıdan
N e kalıyor geriye

T ek senin için yaşadım her an
U zlaşamadım kendimle bir an
R üyalar olmasa hayatımda
A nlatamam o boşluğu sana
N eden yine yoksun o rüyalarda...


UUUUUUUUUU-ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

U ğruna yaşanmıştı onca şey
G üzelliğiyle mağrur sen , ve aşkı için ölen ben
U ğruna yaşamıştım herşeyi
R üyalar gerçek olacak sanmıştım

Ü züntün sevincinde her zaman yanındayım
L eyla neyse Mecnun'a benim için öylesin
K albin tık tık atarken ben ben diye inlesin
E ğer kabul edersen ömür boyu benimsin
R üya gibi bir hayat evet de yaşayalım..

Ü züntü kahır bela yanına yanaşmasın
M utluluk çiçekleri tek tek yanında açsın
İ yilikten gayrısı ne varsa hep dağılsın
T oz pembe hülyalara bir benimle varasın..V V V V V V V-YYYYYYYYYY

V ar mı senin gibi dost paha biçilmez inan
O lunca böyle olsun,söyle sırtından vuran
L oş karanlıklar yada günün aydınlığında
K or gibi yakar,yıkar olmasın yakınımda
A rkamı kollamadan sırtımı yasladığım
N adide bir insansın sensin o arkadaşım..

Y üzüne düşünce ayın ışığı
E llerim ışığına gölge eder
Ş ems nasıl ki vurur geceye
İ klimler yazdan bahara döner
M isal yüzün , yüzüme ışığın kalır

Y üreğide kendide narinlerden narindir
Oldu mu böyle olsun sevgisiyle delirtir
N e olursa olsun ki bütün bir hayat boyu
C anımdan çok sevmeye bu sana erkek sözüm
A rtık yakınımda ol kül olacaktır özüm...


Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z ordur sevdalar öyle bu yol kolay değildir
E n güzel duyguysada bir o kadar çetindir
Y aşayanlar bilirler sevdaya baş koyanlar
N eyi var neyi yoksa o yolda harcayanlar
E y sevgilim bir tanem bende böyle biriyim
P uslu isli haldeydim sevdan ile diriyim..

Hazırlayan: [=>ßy_Hasn..!!<=]
Ziyaretci Sayacı
 
Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.
Facebook beğen
 
Reklam
 
REKLAM
 
www.dersimizphotoshop.com
HABERLER
 
Sinema
 
FACEBOOK
 
MySiTeS

Sayfanızı Da Tanıtın Hasan Yiğit

[ßy_Hasn]
 
Bugün 1 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Photoshop Dersleri | Sanaltv | Belgesel İzle | OfficeDersleri | Yemek Tarifleri | Biyografi | Program İndir | Güzel Sözler ve Şiirler | JoomlaDersleri | Gezilecek Yerler

Copyright © 2012 Designed by Hasan YİĞİT